Monumentenzorg

Sobo heeft een ruime expertise in het onderhoud van historisch waardevolle gebouwen. We zijn sedert vele jaren dé specialist in het onderhoud van kerkgebouwen en ander onroerend erfgoed. 

We werken nauw samen met Monumentenwacht West-Vlaanderen. Deze organisatie valt onder Provincie West-Vlaanderen en stimuleert het onderhoud van beschermd en onbeschermd erfgoed. Ze stellen hun kennis ter beschikking van erfgoedeigenaars.

We staan paraat voor zowel éénmalige als terugkerende opdrachten. Samen met u bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

  • Poetsen van kerken en historisch waardevolle gebouwen

  • Aangepast onderhoud van ornamenten en vloeren

  • Meubilair behandelen tegen houtworm

  • Meubilair voorzien van een nieuwe boenlaag

  • Geboend meubilair opblinken

  • Schoonmaak op grote hoogte met stellingen of ladders

  • Ontstoffen en opruimen van torens

Eigenaars en beheerders van historisch erfgoed, zoals gemeenten, kerkbesturen, scholen, culturele instellingen en zorginstellingen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen jaarlijks in aanmerking komen voor een subsidie via Provincie West -Vlaanderen. Belangrijk: de uitvoering van onderhoudswerken moet worden toevertrouwd aan een bedrijf actief in de sociale economie zoals Sobo. 

Kijk hier voor meer informatie

Meer info of een vrijblijvende offerte?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x