ONDERHOUD ONROEREND ERFGOED DOOR SOBO VZW

Wist je dat de provincie West-Vlaanderen financiële steun biedt aan gemeenten, kerkbesturen, andere lokale besturen en andere erfgoedeigenaars voor het onderhoud en instandhouding van onroerend Erfgoed? Na goedkeuring van uw aanvraag kunt u gebruikmaken van een door de Provincie gegund maatwerkbedrijf, zoals Sobo!

Alt

Onroerend erfgoed in West-Vlaanderen onderhouden, in stand houden en ontsluiten, is belangrijk. De Provincie wil die activiteiten dan ook ondersteunen en stimuleren. Zij voorziet in volgende gevallen financiële steun:

- een ondersteuning voor onderhoud van onroerend erfgoed door maatwerkbedrijven
- een subsidie voor kleine herstellingen aan niet-beschermd onroerend erfgoed
- een subsidie om onroerend erfgoed te ontsluiten


Wie kan een aanvraag indienen?

Gemeenten, kerkbesturen, andere lokale besturen en andere erfgoedeigenaars of -beheerders kunnen ondersteuning of subsidie aanvragen.
De aanvrager moet wel een rechtspersoon zijn.

Aard van het onroerend erfgoed:

Het pand of de site moet op de inventaris staan van het onroerend erfgoed in Vlaanderen.
Bijzondere aandacht is er ook voor ‘klein historisch erfgoed’ (KHE), zoals kapellen, kruisen, gedenktekens, kiosken, standbeelden, bakovens, waterputten...​​​​​​​
​​​​​​​

Ondersteuning voor het onderhoud van onroerend erfgoed

Erfgoed in stand houden vraagt onderhoud.

We bedoelen daarmee niet de wekelijkse poetsbeurt, maar een regulier groot onderhoud van interieur, exterieur én directe omgeving van het erfgoed. In het reglement en het aanvraagformulier leest u welke onderhoudswerken precies in aanmerking komen voor deze ondersteuning.

Voorwaarde is in ieder geval dat de erfgoedeigenaar of -beheerder met het erfgoed aangesloten is bij Monumentenwacht West-Vlaanderen.

Na goedkeuring van uw aanvraag kunt u gebruikmaken van een door de Provincie gegund maatwerkbedrijf, zoals Sobo vzw. 

De Provincie betaalt de facturen van de gegunde maatwerkbedrijven tot een maximum van 4.000 euro per jaar.

Elk kalenderjaar kunt u tussen 1 maart en 30 september één of meerdere keren ondersteuning aanvragen, maar de Provincie zal binnen een jaar niet meer dan het plafondbedrag van 4.000 euro toekennen.

Sobo vzw is partner van Provincie voor het onderhoud van onroerend erfgoed

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan kunt u gebruikmaken van een door de Provincie gegund maatwerkbedrijf.
De Provincie werkt hiervoor samen met Sobo  vzw.

Door onze jarenlange ervaring met het onderhouden van gebouwen met een interieur met erfgoedwaarde, zijn wij namelijk het ideale maatwerkbedrijf om uw opdracht uit te voeren.

Meer info?

Meer info op www.west-vlaanderen.be/erfgoed - tel 050 40 32 57
Aanvragen indienen op:  erfgoedsubsidies@west-vlaanderen.be

U kan ook meer info verkijgen bij vzw Sobo via liesbeth.danneels@sobo.be - 050 67 37 99

< Terug naar nieuwsoverzicht